top of page
Search

Dažďová voda, nadácia ZSE

Vďaka nadácií ZSE sme pre náš projekt Dažďová voda nainštalovali 16 ks zberných sudov na zachytávanie dažďovej vody, ktoré primárne využívame mechanicky cez výpust na polievanie úžitkových a okrasných záhrad. Sekundárne je zavedená voda aj do 1000 l nádrží ktoré sú využívané na dlhodobé uskladnenie úžitkovej vody. Vodu používame na polievanie našej komunitnej záhrady, skleníka a okrasných drevín.

Projekt je súčasťou nášho principiálneho projektu, ktorá má za účel naučiť našich klientov správať sa ekologicky a úsporne. Aktívne ju využívame nie jen ako úsporný systém pri polievaní ale ako aj názornú výuku pre našich klientov, ktorí boli zapojený aj do montáže zariadení.


Ďakujeme nadácii ZSE už za neutíchajúcu podporu v našich projektoch
16 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page