top of page
Search

VÝNIMOČNÉ PRÍBEHY Z HUMANITU ♥️Humanit ako nezisková organizácia neposkytuje len ubytovanie a stravu, ale aj ľudský prístup ku klientom. V našom zariadení Azylový dom sa nachádzajú aj opustení starší ľudia, ktorí potrebujú dennú starostlivosť. Naše sociálne pracovníčky pomáhajú nájsť ľuďom vhodnú formu starostlivosti, ako napríklad ubytovanie v domove dôchodcov. Ich práca končí v momente, kedy je o klienta 100%-ne postarané. V tomto prípade patrí vďaka našej sociálnej pracovníčke pani Renátke, ktorá zabezpečila ubytovanie nášmu klientovi pánovi Tiborovi. Pán Tibor má zdravotné ťažkosti. Podarilo sa ho umiestniť v zariadení Domov sociálnych služieb v obci Kližská Nemá. Rovnako by sme sa chceli poďakovať aj starostovi obce Rohovce pánovi Zoltánovi Lászlóvi. V obci má pán Tibor trvalý pobyt. Ďakujeme za veľkú ochotu pána starostu, pretože na našu požiadavku hneď reagoval, našiel dostupné sociálne zariadenie, osobne prišiel pre pána Tibora a odviezol ho do zariadenia. Neskôr pani Renátke aj zatelefonoval, že je všetko v poriadku a pán Tibor je už v zariadení. Aj takéto príbehy nás posúvajú ďalej a sme hrdí na to, čo robíme.

24 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page