top of page

Asylum house Levice

In the Asylum House in Levice we provide accommodation for people who find themselves in an unfavorable life situation. At present, the gradual reconstruction of rooms, sanitary rooms and common rooms is constantly underway. We provide accommodation for individuals as well as for families with children.


There is a shared kitchen, laundry, lounge, lounge for children, playroom for the little ones and a computer room for clients.


There is also a dormitory, available daily from 19:00. Contact us for more information.

Sociálne byty

Pre konsolidovaných klientov poskytujeme aj ubytovanie v sociálnych bytoch, ktoré sa nachádzajú v Leviciach. V objekte bytových domov neustále poskytujeme ambulantnú aj terénnu sociálnu prácu, kde naši klienti majú neustálu pomoc od našich vyškolených sociálnych pracovníkov.

Vďaka tejto možnosti sa môžeme pýšiť vysokým percentom konsolidovaných klientov,

ktorí sa dokázali postaviť svojej nepriaznivej situácií a vrátiť sa späť do dôstojného života.

Contact us

Kalnická cesta 21, 934 01 Levice, Slovakia

Office: +421 951 593 048, Dormitory: +421 951 593 049

  • Google Places
Businesswoman in white_edited.jpg
bottom of page